aikido kyu 2
13.10.2014 Doyo Kyu
dojo kyu 4.10.2014
LAS MANOS VACIAS (KARATE)
AIKIDO Chudan Tsuki
Aikido Kyu ... Maegeri Ushiro KiriOtoshi
Dojo Kyu .. Shomen .. Uchi Kaiten Sankyo
Dojo Kyu
Aikido Kyu
Karate.. no dejes que nadie te diga..que no puedes hacerlo

Páginas